ჩვენს შესახებ

შპს დოლოსი ქართულ ბაზარზე მოღვაწეობს 2019 წლიდან. შპს დოლოსი დაკომპლექტებულია პროფესიონალებით, რომლებიც  არაერთ საჯარო და კერძო ორგანიზაციას უწევენ დახმარებას კიბერ უსაფრთხოების საკითხებში